RYS HISTORYCZNY JARMARKU ŚW. DOMINIKA


Tradycja Jarmarku św. Dominika liczy sobie już 743 lata. Został on ustanowiony bullą papieża Aleksandra IV w roku 1260, który nadał Dominikanom gdańskim przywilej organizowania jarmarku. Od tego czasu organizowany jest w Gdańsku na początku sierpnia, kiedy w kalendarzu znajduje się dzień patrona Jarmarku. Od 1996 roku głównym organizatorem Jarmarku św. Dominika są Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.


Zakon Dominikanów został założony w 1216 roku we Francji przez hiszpańskiego kaznodzieję Dominika Guzmana. W Gdańsku klasztor Dominikanów powstał w 1227 roku z inicjatywy świętego Jacka, który był uczniem samego mistrza - świętego Dominika. To właśnie klasztorowi Dominikanów zawdzięczamy powstanie Jarmarku św. Dominika.


Rozpoczęcie Jarmarku oznajmiały wszystkie dzwony w mieście rozbrzmiewając w samo południe. Początkowo jarmark odbywał się na Placu Dominikańskim, ale gdy zaczął się rozwijać przeniósł się w okolice Wałów Jagiellońskich i ul. Długiej. Na jarmarku można było nabyć kaszubską ceramikę, czeskie szkło, toruńskie pierniki, rosyjskie futra, bursztyny itd.


Na sierpniowe Jarmarki przybywało do Gdańska ok. 400 statków, a interesy załatwiane były w wielu językach. Plac Dominikański bardzo szybko przestał wystarczać i zaczęły powstawać inne place targowe, jak chociażby Targ Drzewny, Sienny, Węglowy, Wąchany, Rybny - nazwy te pochodziły od towarów, jakimi na nich handlowano lub jak w przypadku Długiego Targu od jego kształtu.


Jarmark św. Dominika stał się ważnym świętem dla miasta, na którym pojawiała się szlachta, a nawet sam król. Dla gdańszczan najbardziej pamiętny był jarmark z 1310 roku, kiedy to korzystając z nieobecności w mieście króla Władysława Łokietka, Krzyżacy po raz pierwszy złupili miasto, mordując część kupców i ludności, przebywających na Jarmarku.


Jarmark św. Dominika trwał w Gdańsku bez przerwy przez kilka wieków. Dopiero II wojna światowa spowodowała, że zniknął z Gdańska na 33 lata. W 1972 roku z inicjatywy Wojciecha Święcickiego - dziennikarza popularnej gdańskiej popołudniówki "Wieczoru Wybrzeża", powrócono do tradycji jarmarku. W latach siedemdziesiątych Jarmark był przede wszystkim imprezą handlową, umożliwiającą zakup poszukiwanych towarów. Na specjalnych pokazach nazywanych "Żywym Żurnalem"., można było zobaczyć najnowsze, polskie kolekcje odzieżowe.


Współczesna formuła Jarmarku św. Dominika nawiązuje do średniowiecznych tradycji jarmarku czyli handlowania i dobrej zabawy. Rokrocznie zwiększa się udział rzemieślników, artystów i kolekcjonerów, a jarmarkowemu handlowaniu towarzyszy kilkaset godzin programu kulturalno-rozrywkowego.